Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poruchy spánku

Spánková deprivace

Spánková deprivace je nedostatek normálního množství spánku, často používaný jako druh mučení. Způsobuje ospalost, nemožnost soustředění a halucinace.

Pásmová nemoc

Posun normálních tělesných rytmů způsobený lety na dlouhé vzdálenosti, při kterých jsou překonávaná časová pásma. Normální spánkový režim je narušen a postižený spí přes den a je čilý v noci. Dalšími příznaky je únava a snížení duševních schopností. Přizpůsobení novému rytmu trvá několik dní.

Insomnie

Nespavost (insomnie) patří k velmi častým zdravotním problémům současné populace. Nespavost způsobuje, že jedinec nemůže usnout nebo se v spánku často probouzí. Hlavní příčinou je stres, dále nedostatek pohybu a nesprávné užívání léků. Nespavost může být doprovodným symptomem tělesných nebo duševních poruch, ale stejně tak můžeme hovořit o nespavosti jako o primárním onemocnění.

Hypersomnie

Hypersomnie (zvýšená spavost) je patologicky zvýšená spavost. Jedinec spí denně 12 hodin i více a často upadá do spánku i během dne. Jedním z typů hypersomnie je narkolepsie, při níž postižený usíná i uprostřed činnosti.

Parasomnie

Parasomnie je vlastně určitým typem insomnie. Člověk trpící parasomnií se během noci neustále probouzí (nebo částěčně probouzí) a vzápětí upadá opět do spánku. V důsledku toho si během spánku neodpočine. Jedním z typů parasomnie je spánková apnoe, při níž postižený přestane během spánku dýchat a probouzí se se zoufalým lapáním po dechu a bolestí na hrudi.

Noční můra

Noční můry jsou děsivé, živé sny během REM spánku. Po probuzení si postižený noční můru jasně pamatuje. Noční můry se vyskytují obvykle u dětí a dospělých, kteří prožili nějaké trauma. Závažným, ale poměrně vzácným typem noční můry je REM spánková porucha chování (RBD), při níž spící nemá během REM fáze ochablé kosterní svalstvo, takže během spánku "zápasí" se svou noční můrou a může tak zranit sebe nebo spolunocležníka.

Noční děs

Noční děs (pavor nocturnus) je krátký děsivý sen, který postihuje spícího během NREM spánku. Z toho důvodu spícího zřídkakdy probudí a po probuzení upadá ihned do spánku, takže si děsivý sen ráno nepamatuje.

Náměsíčnost

Náměsíčnost (somnambulismus) je spánková porucha, při níž postižený během spánku vstane z postele a prochází se. Někdy může vykonávat i poměrně složité činnosti, například odeslat SMS zprávu. Náměsíční se nemají budit, ale mají být odvedeni zpět do postele. K náměsíčnosti zpravidla dochází během NREM spánku.

Mluvení ze spaní

Mluvení ze spaní (somnilokvie) je podobně jako u náměsíčnosti aktivita během spánku, v tomto případě se projevuje mluvením, výkřiky, zpíváním atd. Rovněž je běžnější v NREM spánku.